Dříve se v Čechovicích scházeli lidé k pobožnostem k soše sv. Anny. V roce 1897 se ustanovil Spolek ku vystavění kaple, jehož přičiněním byla v roce 1902 vysvěcena dnešní kaple Narození Panny Marie.

Kaple Narození Panny Marie byla 8. září 1902 posvěcena. Kapli zbudovala obec s přispěním dobrodinců. Byl založen „Spolek pro postavení kaple v Čechovicích.“ Ten zanikl po zaplacení dluhů a finančním vypořádání.

Obecní zastupitelstvo však opomenulo nechat zapsat kapli jako ,,obecní majetek“ do pozemkové knihy. Je tedy nyní vedena jako součást majetku církevního (farnosti).

V posledním desetiletí byla opravena střecha, báň věže pokryta mědí (cena činila 359.834, -Kč), pořízeno el. zvonění a odvlhčení zdiva.