Na původním místě stála stará zvonice, ta shořela 14. 2. 1818, kdy podlehlo ohni ve vsi okolo 20 domů,stodol a chlévů.

Stavba nové kaple začala 19. května 1846 na místě staré zvonice. Stavbu kaple povolil stavební úřad města Olomouce. Náklady se stavbou měla nést obec,dovoz materiálu a nádenické práce měli zajistit grygovští obyvatelé. Peníze za prodej obecních luk a pastvisko, co odebrala železnice nestačily, prodala ještě obec stavební místa na 3 domky. Celá stavba stála 12 222 zl. K. m. Odborné stavební práce provedl mistr Anton Malík z Velímova, ale jinak na stavbě pracovali grygovští občané. Každý domkař pracoval šest dní a ostatní po třech dnech. Část vybavení pocházela ze staré zvonice.

V kronice Grygova se stavba připomíná takto: „A ti dva svatí, sv. Jan a sv. Sarkandr, kteří při oltáři na bokách stojí, ti pocházejí z tý starej zvonice, na kterým místě tato kaplička stojú.“

Kaple byla vysvěcena po třech letech, 17. května 1849. Úřední listina, datovaná v Olomouci 4. listopadu 1847 uvádí závazky obce Grygov na udržování kaple, povinnosti vůči týneckému faráři (zajištění dovozu faráře na mše sv. v kapli), sloužené 4x do roka, též i učiteli, ministrantům, i farářovi zaplatit za provedené úkony.

Nad vstupním průčelím kaple se nachází hranolovitá zvonice. Zvon pocházel původně také ze staré zvonice, ale na přelomu století koupila obec nový. Nad oltářem visí v kapli obraz sv. Jana Nepomuckého od Františka Tocháčka. Závěsné obrazy sv. Anny vyučující P. Marii a sv. Františka Xaverského, jejichž autorem je patrně Ignác Berger, pocházejí z poloviny 19. století. Kaplička prošla během století různými úpravami.

V roce 1996 byla kaplička opravena, natřena na původní barevný odstín a je dominantou obce.