SVÁTOST MANŽELSTVÍ    

jsou muž a žena posvěceni Kristem na manžely a stávají se před Bohem jedním tělem a jednou duší. Manželství takto uzavřené je nerozlučitelné.

Snoubenci, kteří hodlají uzavřít manželství v našem kostele, se musí minimálně 3 měsíce dopředu (lépe však ještě dříve) osobně nebo telefonicky spojit s farářem farnosti a domluvit se s ním na termínu svatby a dalším postupu. Lze použít tato spojení: 585 391 067, favelkytynec@ado.cz

Podobný postup zachovají i ti, kteří žijí jen v občansky uzavřeném manželství a chtějí ho zplatnit církevně.