V místě kde nyní stojí kaple, stávala od nepaměti dřevěná zvonice, která roku 1843 spadla.

Roku 1844 byly vykáceny lípy, v jejichž stínu zvonice stála, nařezáno z nich prken a těmito prkny byla pokryta střecha nad nově postavenou kaplí. Kaple byla poloviční, měla jen dvě okna.

Roku 1891 pak byla kaple nadstavena na nynější stav.

Rodák z Hostkovic P.Antonín Krejčiřík, se nejvíce přičiňoval, aby byla kaple opravena. Dal do kaple roucha, oltář Panny Marie a vybavil ji. Mimoto uložil peníze do Hiršova peněžního ústavu na výlohy spojené se mší svatou, aby to obec nic nestálo. Roku 1892 byl důstojný pán P.Antonín Krejčiřík za jeho zásluhy jmenován čestným občanem Hostkovic. Roku 1904 zemřel na Sv. Kopečku a zanechal nový odkaz, za který byly v kapli slouženy mše.

Před kaplí stojí stojí socha Panny Marie, která pochází z roku 1877.

Velká oprava kaple byla prováděna v letech 1987-1992. Provedena byla oprava vazby střechy, oprava zvonice, pokrytí střechy plechem, výměna oken, venkovní omítka a vnitřní omítky. Tato velká oprava byla provedena za finančního přispění obyvatel Hostkovic, rodáků z Hostkovic a Obecního úřadu Tršice.