AKTUÁLNÍ INFORMACE

Počet putovních svatyněk ve farnosti: 4

Počet domácností zapojených do projektu: 33

INFORMACE O PROJEKTU „PUTOVNÍ SVATYŇKA“

Přijde-li k nám domů vítaná návštěva, máme radost a věnujeme ji svůj čas. Již mnoho let navštěvuje obraz Panny Marie – Třikrát podivuhodné Matky a Královny schönstattské jako kaplička miliony domácností na celém světě.

– projekt „Putovní svatyňka“ vznikl v Brazílii. V roce 1950 obdržel Joao Luize Pozzobone jeden z obrazů Matky Boží, které byly od této svatyňky vyslány, aby Panna Maria ze svatyňky navštěvovala lidi v jejich domech a přinesla jim požehnání. Do roku 1985 ušel s první putovní svatyňkou 140 000 km. Obraz dostal jméno „Mae Peregrina“ – putující Matka, poutnice. Později nechával zhotovit menší svatyňky a dával je do okruhu rodin. Tak vznikly putovní okruhy, jejichž členové si pravidelně předávají každý měsíc po několika dnech svatyňku. Do Evropy přišly první putovní svatyňky v roce 1985.

Pravidelné měsíční přijeti a předání putovní svatyňky nám může pomoci znovu si uvědomit cenu každého okamžiku. Můžeme ho tím vice vnímat a využit. Panna Maria k nám přichází v symbolu putovní svatyňky a připomíná nám: Jsi pro mne důležitý/tá!

Potřebujeme pro svůj každodenní život chvíli ke ztišení, k setkání s Bohem i s druhými. Panna Maria přichází ze schönstattské svatyňky, aby nás obdarovala. Přichází s prosbou, abychom také my ji něco darovali:

Chvilku času – pro Boha a pro druhé

Například:

  • modlitbu na začátku a na konci dne
  • čas pro sebe osobně, na čteni Písma svatého nebo hodnotné knížky
  • snahu o co nejlepší plněni svých povinnosti
  • uděláme práce, které už dlouho leží, atd.
  • napíšeme dopis a zatelefonujeme někomu, kdo na to čeká
  • společnou modlitbu před jídlem
  • společné jídlo beze spěchu
  • společně si někam vyjdeme jako rodina, jako manželé
  • večer bez televize nebo internetu, který věnujeme rozhovoru s partnerem
  • věnujeme trochu času hraní s dětmi nebo vnoučaty

Mnozí si dopřeji několik minut ticha k zamyšlení – sami nebo společně, a někteří z nich poznávají, jak hodnotná je modlitba růžence. Někdy také stačí jen letmý pohled, když procházím kolem putovní svatyňky. A při příští návštěvě mohu dat Panně Marii o trochu víc. Ona nám vyprošuje silu, abychom měli stále víc rádi Boha i lidi. K tomu je potřeba udělat si chvíli čas, aby to v nás a okolo nás bylo o trochu hezčí.