Je třeba znovu se zamyslet nad způsobem podávání přijímaní