Kardinál Sarah: Pokud se nedbá o liturgii, zanedbává se víra

Vatikán. „Návštěva ve Vendée byla mojí povinností. Církev v Africe velmi mnoho vděčí misionářům, kteří pocházejí z tohoto kraje. Mnozí z nich položili život, aby přede všemi národy dosvědčili víru“ – řekl kardinál Robert Sarah. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti se účastnil zahájení 700. výročí založení tamější diecéze Luçon. Při té příležitosti se setkal s duchovenstvem i laiky zapojenými do pastorace.
Kardinál Sarah mluvil o svátostné povaze církve, která podle jeho slov spočívá v tom, že Ježíš je osobně přítomen a působí v církvi stejně jako kdysi v Palestině. Guinejský kardinál doporučoval kněžím, aby neztráceli čas s institucionálními aktivitami, které mají jinou povahu, a zdůraznil, že církev nepotřebuje reformátory, nýbrž světce.

V rozhovoru pro místní rozhlasovou stanici RCF kardinál Sarah připustil, že soudobou církev je možné přirovnat k loďce, do které teče. Zdůraznil však, že na palubě je Pán, který je naší nadějí. „Loďka církve se nikdy nepotopí. Prochází stejnými těžkostmi, jaké prožil Ježíš, tedy pašijemi a ukřižováním, ale třetího dnes vstane z mrtvých. Církev žije a bude žít“ – řekl vatikánský kardinál.

V souvislosti s tím pak mluvil o tom, že je třeba dbát na liturgii, protože na ní závisí naše víra. „Pokud se nedbá o liturgii, zanedbává se víra. Člověk skutečně posvátnou a krásnou liturgii potřebuje, protože je to vrcholný moment setkání člověka s Bohem tváří v tvář“ – řekl kardinál Robert Sarah pro francouzský křesťanský rozhlas (Radio Chrétienne Francophone) během své nedávné návštěvy ve Vendée.