Modlitba k Panně Marii ze zázračné medailky

                                                 

Panno Neposkvrněná, víme, že jsi vždy a všude připravena vyslyšet prosby, které ti přednášejí tvoji vyhnaní synové v tomto slzavém údolí, ale víme také, že existují dny a hodiny, ve kterých se ti zalíbilo rozdávat hojněji z pokladů své milosti. A proto, Maria, klekáme před tebou právě v onen den a požehnanou hodinu, kterou sis zvolila pro zjevení své Medaile.

Přicházíme k tobě plní nesmírné vděčnosti v tuto hodinu, tobě tak drahou, abychom ti poděkovali za veliký dar, který jsi nám darovala ve svém obraze, aby byl pro nás důkazem tvé lásky a zárukou tvé ochrany. Slibujeme ti tedy podle tvého přání, že tvoje Medailka bude pro nás znamením tvé přítomnosti a bude naší knihou, ze které se budeme učit poznávat a následovat tvé rady, jak jsi nás milovala, a co máme dělat, aby pro nás nebyly neužitečné tolikeré oběti tvoje a tvého Syna. Ano, tvoje zraněné Srdce, které zobrazuje medailka, bude stále spočívat na našem srdci, aby bilo souhlasně s tvým. To v nás zanítí lásku k Ježíši a bude nám posilou, abychom každodenně nesli za ním svůj kříž. Toto je tvoje hodina, Maria, hodina nevyčerpatelné dobroty, tvého triumfujícího milosrdenství, hodina, ve které jsi dala vytrysknout skrze svoji Medailku prameni milostí a zázraků, které zaplavily zemi. Maria, tato hodina ti připomíná sladké dojetí tvého srdce, které tě přimělo přijít a navštívit nás a přinést mám lék proti všemu zlu. Učiň, aby byla také naší hodinou, hodinou našeho upřímného obrácení, hodinou plného vyslyšení našich proseb.

Ty jsi slíbila, že právě v tuto šťastnou hodinu, ať jsou jakkoli velké milosti, o které tě budeme žádat, chceš k naším prosbám milostivě shlédnout. Vyznáváme, že si nezasloužíme tvých darů, ale utíkáme se k tobě, protože jsi naše Matka, do jejíchž rukou Bůh vložil všechny své milosti. Smiluj se proto nad námi.

Prosíme o to pro tvé neposkvrněné Početí a pro lásku, která tě přiměla darovat nám svou medailku. Potěšení zarmoucených, která ses ustrnula nad naší bídou, pohleď, jaké zlo nás ohrožuje. Dej, ať z tvé medailky splynou na nás a na všechny naše drahé paprsky tvých dobrodiní: uzdrav naše nemocné, dej mír našim rodinám, ochraňuj nás od každého nebezpečí. Kéž tvoje medailka přinese posilu trpícím, útěchu plačícím a světlo a sílu nám všem.

Především však dovol, abychom tě v tuto slavnou hodinu prosili o obrácení hříšníků, zvláště za ty kteří jsou nám nejdražší. Útočiště hříšníků, zajisti jim spásu, abychom všichni, kteří tě milujeme, vzýváme a dlužíme ti zde na zemi, mohli ti věčně děkovat a chválit tě v nebi. Amen.

Zdrávas Královno