Nezařazené

MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN

NORMAN DRUMMOND

SÍLA TŘÍ

– na čem v životě záleží

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 2016

1. Abychom nalezli trvalý a snadno dosažitelný pocit vyrovnanosti, musíme se obracet do svého nitra, využít v nejvyšší míře své vlastní zdroje a vyjít vstříc nepomíjející lásce a pomoci, která nám nabízí Bůh.

2. Nenech se ničím připravit o svůj vnitřní pokoj, ani kdyby se zdálo, že kolem tebe běsní celý svět.

3. Jen máloco má větší cenu než pokoj v duši.

4. Musíme přestat mluvit o tom, co všechno není možné udělat, vzdát se toho, abychom bědovali sami nad sebou, a místo toho začít přemýšlet, co všechno možné je a proč bychom to či ono mohli udělat.

5. Z vědomí Boží přítomnosti a lásky se rodí vnitřní moudrost, která umožňuje, abyste ve svém srdci pocítili mír.

6. Pokud dokážeme přijmout sami sebe, opustit minulost a uvěřit v příslib Boží lásky a odpuštění, budeme také schopni uznat, kdo je Bůh.

7. Schopnost pravidelně se ztišit a být o samotě je tím nejdůležitějším krokem vedoucím k vnitřnímu pokoji a vyrovnanosti.

8. Představa, že vás Ježíš a jeho Svatý Duch doprovázejí a jsou vám nablízku, vás za všech okolností povede a povzbudí vás a bude podpírat. A s tímto vědomím možná snadněji přijmete to, že v životě nic takového jako dokonalost neexistuje, a že je docela dobré mít se docela dobře.

9. Jestliže vám nechybí nadšení, můžete se pustit do čehokoliv. Nadšení dodává jiskru vašim očím, ráz vašemu kroku, pevný stisk vaší ruce.

10. Bůh hovoří v tichu a jedině ti, kdo se ztiší, mohou zaslechnout, co říká.

11. Před každým z nás je cesta, po níž se má vydat. Přitom nesmíme ztrácet ze zřetele svůj cíl ani se nechat odradit tím, jak velké překážky nám v cestě stojí.

12. Každý den si hned po probuzení řekněte: Dnes mám štěstí, že jsem se probudil a jsem naživu, dostal jsem cenný lidský život a nehodlám ho promarnit.

13. Ve chvílích tichého rozjímání vidíme sami sebe zřetelněji.

14. Nenechte se pohltit všedními starostmi a obavami natolik, že byste zapomínali vzhlédnout a vidět věci v širších souvislostech.

15. Nikdo nedosáhne své plné velikosti, pokud si neuvědomí hlubokou a trvalou potřebu duchovních hodnot pro svůj život.

16. Dovolíme-li Bohu, aby v nás působil, a svěříme-li svůj život do jeho rukou, pak naše srdce ve ztišení a zklidnění nalezne vyrovnanost.

17. Dokážete-li zapomenout na sebe, přestanete-li se soustředit na své potřeby a přání, naleznete nakonec své pravé a vnitřní já, které vás spojuje s božstvím.

18. Pravý přítel je ten, kdo o vás ví všechno a přesto vás má rád.

19. Narodili jsme se proto, abychom zjevovali Boží slávu, která je v nás.

20. Nepřemýšlejte nad tím, co může vaše země udělat pro vás, ale co vy můžete udělat pro svou zemi.

21. Neproste o snadný život, ale o to, ať jste silnějšími lidmi. Neproste o úkoly přiměřené svým silám, ale o síly přiměřené svým úkolům.

22. Skutečný cíl vyrůstá z duše. Věnujte čas ztišení a zamyšlení nad tím, co je takovým cílem pro vás, a pak nechejte působit Boha.

23. Nechejte ve svém srdci růst dobrotu a víru a usilovně pracujte na tom, aby tento svět byl lepší, bezpečnější a prostoupenější láskou.

24. Skutečně šťastní budou z vás jen ti, kdo hledali a nalezli způsob, jak sloužit.

25. Rozhodne-li se kdo milovat a říkat to svým životem, nevyhnutelně se bude ptát, jak zmírňovat nablízku i v dálce lidské bolesti a trápení.

26. Nikdo neuvěří, jak mocná je modlitba a co všechno dokáže způsobit, dokud to člověk nezjistí z vlastní zkušenosti.

27. Když si budeme víc všímat toho, jak dát, a ne toho, jak mít, budeme šťastnější.

28. Neustále pročišťujte chrám svého života a otevírejte okna a dveře svého podkroví – když totiž dovnitř vpustíte světlo Ducha svatého, budete dělat to, co je dobré.

29. Každý z nás může zakusit, jaké to je být štědrý a dávat. Třeba nejsme dvakrát bohatí, ale z toho, co máme, můžeme vždy něco darovat. A můžeme dávat i ze sebe – čas, úsilí a lásku.

30. Člověk se nemůže stát moudřejším, pokud nerozvíjí svůj duchovní rozměr.

31. Vědět, co je správné a neudělat to, je nejhorším projevem zbabělosti.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.