Růženec je mocná zbraň: 15 citátů, které to potvrzují

Kategorie: Duchovní život

květina, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public DomainŽijeme ve špatných časech. Nedokážeme jmenovat to ohromující množství krizí, které naplňují svět. Mnohé z nich, bohužel, smete záplava zla a lidé v nich podléhají narůstající úzkosti, zastrašování a odrazování. V žádném případě však nesmíme podlehnout pokušení ustoupit tomuto zlu, ať by bylo toto pokušení jakkoli lákavé. Musíme se modlit a postit s živou vírou a pevnou důvěrou – a na to není lepšího prostředku, jako je modlitba růžence.

Prostřednictvím této nesmírně mocné modlitby se už událo množství zázraků, a dosáhlo mnoho vítězství. I dnes slavíme velký růžencový svátek( pozn. 7. října- Památka Panny Marie Růžencové), protože prostřednictvím modlitby růžence přesvědčivě zvítězilo křesťanské vojsko nad Turky v bitvě u Lepanta.

Ani v dnešní temné době se nemusíme bát. Stejně jako naši předchůdci ve víře, i my se musíme opět vrátit k růženci a prosit Neposkvrněnou Pannu, aby nám přišla na pomoc a zahnala našeho nepřítele na útěk.

Ať nás těchto 15 citátů papežů a svatých povzbudí modlit se tuto mocnou modlitbu:

1. „Růženec je'“zbraní“‚ pro současnou dobu.“ ( sv. otec Pio)

2. „Dejte mi armádu, modlící se růženec, a já dobudu svět.“ (bl. papež Pius IX)

3. „Nejmocnější modlitbou je modlitba růžence.“ (sv. František Saleský)

4. „Někteří lidé jsou tak hloupí, že si myslí, že přežijí život bez pomoci Matky Boží. Milujte Pannu Marii a modlete se růženec, protože její růženec je zbraní proti zlu v dnešním světě. Všechny milosti, které nám dává Bůh, k nám proudí skrze Svatou Matku Boží. „(sv. otec Pio)

5. „Přicházejte k Panně Marii. Milujte ji! Neustále se modlete růženec. Modlete se ho dobře. Modlete se ho tak často, jak jen můžete! Buďte lidmi modlitby. Ať vás nikdy neunaví modlit se, to je naprosto nezbytné. Modlitba rozechvívá srdce našeho Boha a získává všechny potřebné milosti! „(sv. otec Pio)

6. „Posvátný růženec je mocná zbraň. Modlete se ho s upřímnou důvěrou a budete žasnout nad výsledky. „(sv. Josemaría Escrivá)

7. „Modlete se růženec. Ať je požehnáno vytrvalé opakování’Zdravasů‘, které očišťuje neustále opakování vašich hříchů! „‚sv. Josemaría Escrivá)

8. „Těm, kteří používají svou inteligenci a vzdělanost jako svou zbraň, přináší modlitba růžence největší užitek. Tento jasně monotónní způsob úpěnlivé prosby k Panně Marii, jako prosby dětí ke své Matce, zničí každé semínko domýšlivosti a pýchy v člověku. „(sv. Josemaría Escrivá)

9. „Stále odkládáte růženec na později, nakonec se ho nepomodlím vůbec, protože usínáte. Pokud to jinak nejde, modlete se ho i na ulici, aniž by si to někdo všiml. Navíc vám to pomůže být v Boží blízkosti. „(sv. Josemaría Escrivá)

10. „Růženec je mocná zbraň, která zahání zlé duchy na útěk a chrání člověka před hříchem … Pokud toužíte mít klid v srdci, ve svých domovech a ve své zemi, modlete se společně každý večer růženec. Nevynechejte jediný den a modlete se ho bez ohledu na to, kolik máte starostí nebo práce. “
(papež Pius XI)

11. „Růženec je knihou pro slepé, jejímž prostřednictvím vidí a rozehrávají nejvelkolepější drama lásky, jakou kdy svět poznal; je to kniha pro jednoduché, která je uvádí do tajemství a poznání mnohem přesvědčivějšími, než je vzdělanost druhých lidí; je to kniha pro starší lidi, jejichž oči se už zavírají před stíny tohoto světa a otevírají se pro podstatu toho příštího. Síla a moc růžence se nedá popsat. „(arcibiskup Fulton Sheen)

12. „Růženec je nejúžasnější formou modlitby a nejúčinnějším prostředkem dosažení věčného života. Je lékem na všechny naše hříchy, je zdrojem každého našeho požehnání. Není dokonalejší modlitby. „(papež Lev XIII)

13. „Člověk nedokáže žít neustále v hříchu a zároveň se stále modlit růženec; buď se vzdá hříchu nebo růžence. „(biskup Hugh Doyle)

14. „Nejsvětější Panna dává modlitbu v těchto posledních časech, které žijeme, takovou účinnost, že neexistuje problém tak těžký, ať světský nebo duchovní, osobní nebo rodinný …, který by se nedal vyřešit pomocí růžence. Říkám vám, že neexistuje takový náročný problém, který bychom nevyřešili modlitbou posvátného růžence. „(sestra Lucia dos Santos z Fatimy)

15. „Tento příklad nám pomůže pochopit účinnost růžence. Pamatujete si na příběh Davida, jenž přemohl Goliáše. Jaké kroky tento mladý Izraelita podnikl, aby překonal obra? Trefil ho doprostřed čela kamínkem ze svého praku. Když si představíme, že Pelištejec reprezentuje zlo, se všemi jeho prostředky – bludárstvom, nečistotou, pýchou …, pak každý’Zdravas‘ Maria‘ růžence představuje kamínek, kterým přemáháme tohoto nepřítele.

Boží cesty jsou od těch našich zcela odlišné. Nám se zdá, že k dosažení velkého účinku nezbytně potřebujeme použít sílu. Bůh však takto nekoná, právě naopak. Rád používá ty nejslabší prostředky, aby zmátl mocné: „Co je světu slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné – Infirma mundi Elegie ut Confundo Fortia“ (1 Kor 1, 27)

Často narážíte na slabé stařenky, jak se s velkou vírou a zbožně modlí růženec, že? I vy se ho modlete s tou největší horlivostí. Padněte Ježíšovi k nohám – to je nejjistější způsob, jak se stát maličkým v blízkosti majestátního Boha. “

Pokud nepraktikujete ve svém duchovním životě žádné jiné pobožnosti, modlete se růženec. Jeho prostřednictvím získáte vše co potřebujete a porazíte nepřítele své duše; naleznete klid a radost iv těžkých životních zkouškách. Přemáhej ďábla – modli se růženec!