Aktuality z Centra pro rodinný život

AKTUÁLNÍ NABÍDKA CENTRA:

Nová metodika „CESTIČKY K BOHU“
 pro 2. část mezidobí

VÍKENDOVÝ POBYT PRO SENIORY S VNOUČATY – Připravujme cestu Páně
22.–24. června na Sv. Hostýně

LETNÍ POBYT PRO ŽENY na cestě života
25.–29. července 2018 v lázních Velké Losiny

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO PRARODIČE S VNOUČATY: Svatý Kopeček – plný oveček
13.–17. srpna 2018 na Svatém Kopečku

KATECHEZE o rodině čerpající z exhortace Amoris laetitia
„Mluvme o rodině! Buďme rodinou!“ (pro farní a jiná společenství)


TISKOVINY:

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT
téma posledního čísla: „ZÁVISLOSTI A RODINA“, více najdete zde…