Spiritualita

Svatý Jan Eudes napsal: „Jestliže milujeme Srdce Ježíšovo a Mariino, musíme také potírat to, co ona potírají: tj. hřích, zvláště hřích proti lásce.“ Kromě toho, že je velkým misionářem a zakladatelem dvou řeholních řádů, má v Církvi své místo jako velký apoštol lásky svatých Srdcí Ježíše a Marie. Dokázal najít v Písmu svatém základ této úcty a vymezil objektivní potřebu této úcty. Složil liturgické texty pro svátky Božského Srdce a Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Svými kázáními a spisy přispěl značně k rozšíření této úcty a k zakládání sdružení, která praktikovala a šířila tuto úctu. Jan Eudes kázal o úctě k Božskému Srdci a praktikoval ji ještě mnohem dříve, než došlo ke zjevením Markétě Marii Alacoque, a připravil tak cestu pro šíření této úcty v celé Církvi. V roce 1765 povolil papež Klement XIII. slavení mše ke cti Božského Srdce, a to na žádost biskupů, věřících a řeholníků. Byl k tomu přijat jeho mešní text, který byl používán po dobu více než padesáti let.