Sv. Jan Eudes kněžím dnešní doby

Kdyby kněží věděli, jakou moc má kněžské požehnání, více by žehnali. Zvedne-li se zbožně jen jediná ruka k požehnání, démoni se touto silou řítí do propasti.

Několikrát jsem zdůrazňoval kněžím, že musí více žehnat, aby bylo lidstvo osvobozeno od satana.

Kněží si neuvědomují, jakou mají moc. Ať tuto moc vykonávají.

Ať se toto poselství o moci a síle kněžského požehnání dostane všude tam, kde žije kněz podle Srdce Ježíšova.

Kdyby mi Bůh dal na tomto světě už jen jediný den života, žehnal bych a žehnal, až by jim ruce zemdlely a zchromly, aby byl svět zachráněn od ďábelských šiků.